Posilovna Velké Pavlovice

Nově si máte možnost zacvičit v naší posilovně

Velké Pavlovice

Možnost využití posilovny

Nově máte možnost využit naši posilovnu, která se nachází přímo v penzionu. K dispozici zde máme multifunkční posilovací věž, cyklotrenažér a běžecký pás.

Otevírací doba dle telefonické dohody: +420 721 779 571

Určeno pouze pro osoby starší 18 let.

Posilovna v Penzionu Vinařství Mikulica Velké Pavlovice.

Cenové podmínky

jednorázový vstup

100 Kč

pernamentka na 10 vstupů

800 Kč

PROVOZNÍ ŘÁD (pravidla chování) v prostorách POSILOVNY

1. Zásadně cvičte jen zdrávi, vhodnost druhu zátěže konzultujte s lékařem.

2. Cvičenci cvičí na vlastní nebezpečí.

3. Dbejte pokynů tohoto provozního řádu a pokynů odpovědných zaměstnanců penzionu.

4. Do posilovny je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

5. Do posilovny vstupujte ve sportovní obuvi a sportovním oděvu.

6. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté, pevné, kvalitní obuvi a v čistém sportovním oblečení. Do posilovny nevstupujte v obuvi z venku.

7. Při kontaktu pokožky s koženkou přístroje používejte ručník. Chráníte tím své zdraví, povrch odpočinkového gauče a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

8. Před zahájením vlastního cvičení na zařízení, zkontrolujte stav zařízení. Případné závady nahlaste provozovateli. Závady způsobené vlastní nekázní musíte uhradit!

9. Během pobytu v posilovně hovořte tiše a slušně. Nerušte ostatní ve cvičení. Nemluvte na člověka, který právě cvičí. Zbytečně neblokujte cvičební zařízení. V posilovně nejezte.

10. Pamatujte na zásadu možnosti prostřídání více cvičenců na jednom zařízení mezi sériemi.

11. Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti, zejména při cvičení s většími hmotnostmi na nakládacích činkách (požádat o dopomoc, zásadně používat a utahovat uzávěry).

12. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách.

13. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cviku je proto vraťte na jejich ustálené místo. Stabilní uložení činek podle jejich hmotnosti usnadňuje orientaci v posilovně, zvyšuje bezpečnost a intenzitu cvičení a tím i jeho účelnost. V posilovně je nutné dodržovat pořádek – činky dávat na stojany; kotouče ukládat do zásobníků, nejtěžší od spodu, neopírat je o stěny; jednoručky po skončení cvičení uložit do stojanu.

14. Nepřenášejte a neposouvejte vybavení posilovny.

15. Nedodržování zásad tohoto provozního řádu může mít za následek zákaz vstupu neukázněné osob/y do prostor posilovny.